Manuální terapie

 • reflexní a vazivová masáž
 • ruční lymfatická masáž
 • akupresura
 • měkké techniky
 • klasická masáž
 • myofasciální metody
 • mobilizace drobných kloubů, žeber a páteře
 • postizometrická relaxace
 • míčkování - speciální forma měkkých technik
img

Alternativní metody:

 • baňkování
 • ušní akupunktura
 • jóga

Léčebné metody:

 • cvičení skolióz dle Schrotové
 • spirální cvičení Švejcar
 • metodika dle Kabata
 • metodika dle Mojžíšové
 • metodika dle Brüggera
 • škola zad dle Raševa
 • senzomotorická cvičení
 • cvičeni na NF podkladě